Shopping cart

Dewan Bahasa dan Pustaka – Kamus Dewan Edisi Keempat

SKU: DBP-KAMUS DEWAN Categories: , ,

Dewan Bahasa dan Pustaka – Kamus Dewan Edisi Keempat

Regular Price: RM 60.00

Member price: RM 58.00

RM60.00

Dewan Bahasa dan Pustaka – Kamus Dewan Edisi Keempat

DETAILS:

Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan:

  • – sekitar 82,900 kata masukan (34,578 entri, 24,180 subentri, dan 24,142 frasa entri)
  • – 5,843 kata masukan baru yang berupa: kata umum, istilah umum pelbagai bidang dan ilmu, kata serapan Arab, kata slanga, dan 375 kata yang mengalami peluasan makna
  • – Pengemaskinian ejaan
  • – Pembaikan takrif, bersesuai dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu.