Shopping cart

Pan Asia – Kamus Peribahasa

SKU: KAMUS-PERIBAHASA Categories: , , ,

Pan Asia – Kamus Peribahasa

Regular Price: RM 30.90

Member price: RM 29.30

RM30.90

Pan Asia – Kamus Peribahasa

DETAILS:

KAMUS PERIBAHASA ini mengandungi ungkapan simpulan bahasa, bidalan, pepatah dan perumpamaan. Setiap ungkapan disusun mengikut entri bagi memudahkan pelajar mencari peribahasa yang diperlukan. Kamus ini boleh digunakan sebagai rujukan dari peringkat sekolah rendah sehingga prauniversiti.

  • • Mengandungi hampir 7680 ungkapan peribahasa yang disusun mengikut entri.
  • • Setiap ungkapan peribahasa diberikan maksud yang mudah difahami.
  • • Contoh penggunaan ungkapan peribahasa dalam ayat.
  • • Ilustrasi yang bersesuaian untuk membantu pemahaman sesuatu ungkapan.